Gediscrimineerd

De verhuurder wil niet verhuren aan 2 vriendinnen’ – immokantoor X

Daar was het. Aan de telefoon. Discriminatie anno 2014. Niet gebaseerd op huidskleur, achtergrond, godsdienst of financiële reserves, maar op basis van relationele status. ‘Geen koppel? Sorry. Onbetrouwbaar’. Een vreemde redenering. Uit representatief onderzoek tijdens een periode van ‘mijn hele leven’ blijkt immers dat de relatie met een vriend gemiddeld tussen de 3 en 100 maal langer duurt dan de relatie met een lief en dus ook betrouwbaarder is.

 

Mijn uitgebreid onderzoek mocht echter niet baten en was geen geen geldig argument voor het immokantoor. 1 minuut van mijn leven heb ik verspild aan treuren. Meer zelfs! Ik heb een extra minuut verspild aan het bevragen van de dame van het immokantoor waarom 2 vriendinnen niet aanvaard werden. En of ze de vraag wou doorspelen naar de verhuurder. Tweemaal een negatief antwoord.

Beste verhuurder. Ik hoop van harte dat de volgende huurders (een koppel) van tafel en bed scheiden terwijl ze in uw eigendom wonen. En liefst met wat drama. U weet wel; borden tegen uw muren, deuren intrappen, een (publieke) politietussenkomst of twee… Benieuwd of koppels dan nog steeds uw voorkeur wegdragen.

Post navigation

  1 comment for “Gediscrimineerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »